Hizmetlerimiz
Temel ve Zemin Etüdü - İmara Açılacak Saha Etüdleri
Temel ve Zemin Projeleri
Bölgesel Haritalama
Deprem Projeleri
Jeoteknik Projeler
Ulaşım Projeleri
Çevre Koruma ve Rehabilitasyon
Su Arama-Bulma ve Su Sondajı
Yeraltı Suyu Arama-Bulma
Rezistivite Etüdü
Kuyu Ruhsatı
Su Sondajı
Kompresörle Kuyu Temizleme
Kuyu İçi Jeofizik Çalışması
Maden Etüdü
Paleocoğrafya Haritaları
Jeoloji Haritası
Metalojeni Haritası
Uzaktan Algılama
Genel Jeokimya Haritaları
Jeofizik Haritaları
Jeofizik Yöntemler
Metalik Maden Arama
Jeotermal Kaynaklar
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama
Jeotermal Yüzey Arama Teknikleri
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minarelli Sular Kanunu
Beton Demir ve Yapı Malzemesi
Sondaj Makine İmalatı
Kentsel Dönüşüm (Bina Risk Analizi)Tepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli