Bölgesel Haritalama
Mühendislik Çalışmalarına Esas Bölgesel Haritalama

İmar planı revizyonuna esas yeraltı araştırma projelerinin hazırlanmasında 1/25.000, 1/10.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçeklerinde haritaların oluşturulması

Jeolojik Harita ve Kesitler Oluşturulması Jeolojik Harita ve Kesitler Oluşturulması
   • Stratigrafi belirlenmesi
   • Fay, kıvrım, uyumsuzluk gibi yapısal unsurların belirlenmesi
   • Küçük ölçekli tabakalı yapıların belirlenmesi
   • Aktif fay zonlarının belirlenmesi
Zemin Mühendislik
Hidrojeolojik Harita ve Kesitler Oluşturulması Hidrojeolojik Harita ve Kesitler Oluşturulması
   • Akiferlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi
   • Yeraltı suyu seviyelerinin ve akış yönlerinin belirlenmesi
   • Mevsimsel değişimlerin belirlenmesi
   • Su yataklarının beslenme ve boşalma alanlarının belirlenmesi
Zemin Mühendislik
Mühendislik Jeolojisi Harita ve Kesitlerinin Oluşturulması Mühendislik Jeolojisi Harita ve Kesitlerinin Oluşturulması
   • Belirli derinliklere ait kat haritaları ( Vp, Vs, Özdirenç, v.b. )
   • Temel kaya derinliği haritası
   • Yeraltı suyu derinliği haritası
   • Yerleşime uygunluk haritalarıTepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli