Kentsel Dönüşüm (Bina Risk Analizi)

6306 Sayılı Yasa İle Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kapsamında
Yapı inşaat kültürü, olması gerekenden çok uzak olduğu için eski binaların tamamına yakını fenni şartnamelere ve teknik koşullara uymamaktadır.
Yetersiz malzeme dayanımları, yetersiz donatı, imalat hataları, korozyona karşı koruma olmaması,projesiz ve denetimsiz inşaat, projelendirme hataları, zemin seçimi ve zemin parametrelerinin bilinmemesi gibi faktörler başta olmak üzere muhtemel depremlerde büyük hasarlar oluşmaktadır.
Bu nedenle yapıların yenilenmesi amacı ile kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştır. Bunu yaparken bakanlığımız bir çok kolaylığı ve yaptırımı da beraberinde getirmiştir. Harc ve vergi muafiyetleri,kira yardımı ve uygun kredilendirme şartları altında yapıların yenilenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 6306 Sayılı Yasa İle Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kapsamında 2007 Deprem Şartnamesine Uygun Olarak Riskli Bina Tespitinde Yapılacak Çalışmalar firmamız tarafından yürütülmektedir.

6306 Sayılı Yasa İle Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kapsamında 2007 Deprem Şartnamesine Uygun Olarak Riskli Bina Tespitinde Yapılacak İşler
Ön İnceleme Ve Mevcut Proje/Döküman Kontrolü
Beton Numunesi (Karot) Alımı Donatı Ve Röntgen Çekimi
Kiriş Sıyırma- Donatı Okuma Ve Kolon Sıyırma- Donatı Okuma
Bina Zemini Sismik, Sondaj Ve Zemin Etüdü Yapılması
Betonarme Röleve Çıkarılması / Proje Kontrolü
Statik- Betonarme Performans Analizi
Çalışmalarla İlgili Fotoğraf Çekimi
Eski Ve Yeni İmar Bilgileri
Raporun Hazırlanması
Bakanlığa Sunumu
 

 
Tepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli