Kuyu İçi Jeofizik Çalışması
Kuyu İçi Jeofizik Çalışması
Kuyu İçi Jeofizik Çalışması
Dünyanın %75 ‘ i su ile kaplıdır. Bu %75 oranının ise sadece %15 ‘ i içilebilir sudur. İçilebilir suyun %15 ‘ i de sürekli kirlenmektedir.
Bunu gözönüne alırsak; kuyu içi Jeofizik çalışmasının önemi açıkça görülmektedir.
Her türlü kuyu suyunun, deniz suyunun, nehir suyunun içme ve teknolojik su haline getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktayız.

Kuyu içi Jeofizik çalışma kuyu içine Jeofizik araç indirilerek yapılır.
  • Tatlı Su -Tuzlu Su Ayrımı
  • Kirli Su – Temiz Su Ayrımı
  • Su Veren Katmanların Tayini

Kuyu içi jeofizik çalışması sonunda tuzlu ya da kirli su veren katman ayrılarak çimento enjeksiyonu ile kapatılır. Tatlı ve temiz su veren katmanlar filitreli boru ile borulanır ve kuyudan temiz su alınır.
Tepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli