Temel ve Zemin Projeleri
Temel ve Zemin Projeler Zemin ile ilgili mühendislik problemlerinin türüne göre aşağıda ifade edilen jeofizik yöntemlerden biri veya birkaçı birarada kullanılarak çözümler üretilir.
   • Sismik kırılma, yansıma ve sismik tomografi
   • Manyetik, elektromanyetik
   • Doğru akım özdirenç
   • Yapay ve doğal polarizasyon
   • Kuyu logları
   • CPT Ölçümleri
Zemin Mühendislik
Temel ve Zemin Projeler
Temel ve Zemin Projeler
İmar planı revizyonuna esas 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli yer mühendislik projeleri
   • Barajlar, elektrik santralleri
   • Konut ve yerleşim bölgeleri
   • Yerleşime uygunluk değerlendirmeleri

Arkeojeofizik projeler
   • Arkeoloji kazı yönlendirmeleri
   • Arkeolojik kalıntıların yeri, derinliği ve biçimi
   • Güncel metaliklerin yerleri belirlenmesi
   • Denizaltı batıklarının aranması
   • Eski yerleşim alanı boyutlandırması

Zemin Mühendislik
Temel ve Zemin Projeler Binalar, turistik tesisler, uydu kentler ve sanayi siteleri zemin problemleri
   • Yer altı boşluklarının araştırılması
   • Zemin ve temel kayanın mühendislik özellikleri
   • Alüvyon kalınlığı ve temel kaya derinliği
   • Dinamik esneklik parametreleri
   • Zemin emniyet gerilmesi
   • RQD, kazılabilirlik, sökülebilirlik
   • Zemin sıvılaşma risk analizi
   • Temel tipi ve derinliği
   • Heyelan ve kaya duraysızlığı araştırılması
   • Yapı donatısını etkileyecek yeraltı suyunun araştırılmasıTepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli