Metalik Maden Arama
Maden Jeolojisi Haritası
İşletme yapılan veya işletme yapılacak sahanın 1/5.000 veya daha büyük ölçekli yüzey topografya haritaları ile 1/1 000 veya daha büyük ölçekli yeraltı kat planları üzerinde madenin jeoloji özelliklerini gösteren haritalardır.

Jeokimya Anomali Haritaları
Detay arama aşamasında üretilen haritalardır. Toprak ve kayaç örneklerinden yararlanılır. Bazı ülkelerde bitki örnekleri de kullanılmaktadır. Haritanın kalitesini belirten kenar bilgilerinin yanı sıra referans bilgileri de bulunmalıdır. Örneklerin türlerinden daha önemlisi alındıkları yöreyi temsil edici (kanal, yongalama, karot vb.) olması önem taşır. Örnekleme yoğunluğu aranan madenin anomali boyutlarıyla uyumlu olmalıdır. Damar tipindeki bir maden yatağının detay etüdünde, özellikle toprak örneklemesinde, aranan damara dik profil boyunca aynı damara en az iki örnek isabet edecek şekilde örnek sıklığı (yoğunluğu) planlanmalıdır. Detay arama aşamasında kayaç jeokimyası uygulaması, örnekleme yoğunluğu ve yol gösterici elementler

ELEMENTLER
ÖLÇEK HEDEF CEVHER OLMAYAN CEVHER ÖRNEK YOĞUNLUĞU
LOKAL Porfiri K, Ca, Rb, Sr, Mn, (Mg) Cu, Zn, Mo, S 2-30 adet/km2
Masifsülfitler Fe, Mn, K, Ca, Mg, (H2O), (Rb), (Sr) Cu, Pb, Zn, (S) 150-200 m aralık
Damar ve omatma - Cu, Pb, Zn, Au, Ag 5-10 m aralık

( ) bazı çalışmalarda yararlı bulunmuş, *  Yararlı olması beklenen elementler.

Detay Jeofizik Haritaları
Jeolojik özellikleri tanımlanmış detay arama sahalarında, muhtemel yatağın araştırılması veya bilinen madenin devamının araştırılması amacıyla yapılan jeofizik çalışmaları sonucunda hazırlanan haritalardır. Yan kayaç ve cevherin özellikleri jeofizik metodu seçimini belirler. Ölçü yoğunluğu; yatağın boyutları, yatağın yer yüzüne olan mesafesi, yan kayaç türü ve diğer parametrelere göre değişir.
Eldeki mevcut verilerden yararlanarak dar sahalarda ön değerlendirmeler yapılması gerektiğinde, ilgili saha içine daha çok ölçüm düşmesi istenir bu nedenle saha sınırları daha geniş tutulur. Detay arama konuları ve jeofizik yöntemler

Konu Doğrudan Algılama  Yöntemleri Dolaylı Algılama Yöntemleri
Saçanımlı Sülfitler IP
Rezistivite
SP
EM
Manyetik
Radyometrik (alterasyon çalışmaları) Gravite
Masif Sülfitler IP
Rezistivite
Manyetik
Gravite
SP
AMT
ManyetikGravite
Uranyum Radyometrik
Radon
Radyometrik
Radon
VLF
IP ve Rezistivite
Gaz Çalışmaları (helyum ve radon)
Manyetik
SU Rezistivite
EM
Sismik
AMT
Sismik (akifer lokasyonları)
Gravite (temel kaya araştırmaları)
ASBEST IP ve Rezistivite
Sismik 
Manyetik
EM
PLASER Manyetik (siyah kum)
IP ve Rezistivite (siyah kum)
LATERİTİK Sismik Sondajları Rezistivite Sondajları  Gravite
Manyetik
JEOTERMAL (SICAK SU) Rezistivite
Pasif Sismik,
Jeotermal Gradiyent
AMT 
SP
Radyometrik
MİSİSİPİ VADİ TİPİ IP ve Rezistivite
EM
AMT 
Gravite
Manyetik
Sismik
ÖRTÜ KAYA KALINLIĞI Sismik
Rezistivite
Gravite
-
GÖMÜLÜ CİSİMLER ve BOŞLUK Manyetik
EM
GPR (jeoradar)
Gravite
RezistiviteTepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli