Rezistivite Etüdü
Rezistivite EtüdüJeofizik metodlar ölçülen fiziki parametrenin türüne göre isimlendirilir. Bunlardan biri de Elektrik Rezistivite etüdüdür. Elektrik rezistivite etüdü yeraltı tabakalannın rezistivite değerlerinin yüzeyden ölçülme operasyonudur. Yer kabuğunu oluşturan litolojik formasyonların rezistivite değeri 0.01 ohm. ile l00.00 ohm. arasında değişir.

DES ( Düşey Elektrik Sondaj ) uygulamasında verici olarak; 0.4 kVA çıkışlı M-4 rezistivity meter kullanılmaktadır.

Akım elektrodları olarak; kromat matkap çelik elektrodlar ve potansiyel elektrodu olarak da kutuplanmayan ferrokrom elektrod ( non polarizable ) çifti kullanılmaktadır.

Güç kaynağı olarak; bir adet 60 Ah 12 V kurşun pentaoksit akümülatör kullanılmakta ve böylece enerji sorunu olmadan yapılan açılımlarla istenilen derinliğe ulaşılabilmektedir.

Arazide elde edilen veriler abaklar yardımı ile değerlendirilmektedir.
Tepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli