Genel Jeokimya Haritaları
Temel jeokimya çalışmaları kapsamında önceden üretilmiş haritalardır. Ön arama arama aşamasında ilave jeokimya haritaları gerekebilir. Üretilen jeokimya haritalarında genellikle dere sedimanı, toprak ve kayaç örneklerinden yararlanılır. Bazı ülkelerde ağır mineral, su ve bitki örnekleri de kullanılmaktadır.
Haritanın kalitesini belirten kenar bilgilerinin yanı sıra referans bilgileri de bulunmalıdır. Örneklerin türlerinden daha önemlisi alındıkları yöreyi temsil edici (kanal, yongalama, karot vb) olması önem taşır. Kayaç örnekleri dışında kalan örnek türlerinde örnekleme döneminin aynı mevsim olması arzu edilir.
Genel jeokimya veya maden ön arama aşamasında kayaç jeokimyası uygulaması, örnekleme yoğunluğu ve yol gösterici elementler
Elementler
Ölçek Hedef Cevher Olmayan Cevher Örnek Yoğunluğu
Bölgesel Verimli plütonun tanınması K, Rb, Ba, Li, Nax ,Cax Cu, Pb, Zn, Sn, W, Mo, U, Ni En az her intrüzyondan 30 adet
Masifsülfitler Fe, Na, Mg, Mn, (K), (Ba) Cu, Zn, (Pb) 0,2-5 adet/km 2
Damar ve omatma As, Sb, Ta, Bıx Cu, Pb, Zn, Au, Ag 1-10 adet/km 2
( ) Bazı çalışmalarda yararlı bulunmuşTepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli