Uzaktan Algılama
Ön arama aşamasında LANDSAT TM uydu sayısal görütülerinin analizi ile elde edilen verilerin COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ yazılımı kullanılarak diğer yer bilimleri disiplinlerince üretilen verilerle birlikte değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Uygulama aşamaları;

1) Kuzeyleme ve ölçek düzeltmeleri,

2) Gerektiğinde uydu sayısal görüntü mozaiğinin oluşturulması,

3) Görüntü analiz program paketleri kullanılarak uydu sayısal görüntüsünde alansal, spektral ve radyometrik belirginleştirmelerin yapılması,

4) Renkli kompozitler ve tek bantlı görüntülerde renk, doku, drenaj, topografya, morfoloji, litoloji gibi kriterler kullanılarak, alterasyon alanları, kırık hatları, antiklinal-senklinal eksenleri ve domsal yapılar gibi unsurların saptanması,

5) Bilinen madenler ve zuhurların, görüntü üzerindeki lokasyonlarına yerleştirilmesi,

6) Jeofizik haritalarının amaç doğrultusunda sadeleştirilerek sayısallaştırılması,

7) Jeoloji haritasının sayısallaştırılması,

8) Jeokimya haritalarının amaç doğrultusunda sadeleştirilerek sayısallaştırılması,

9) Temel harita üzerine tüm verilerin projeksiyonu ve yorumlanması,

10) Önem sırasına göre hedef sahaların sıralanması ve harita basımından oluşur.
Tepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli