Deprem Projeleri
Kentleşme ve Endüstri Amaçlı Deprem Projeleri
Zemin Mühendislik
Deprem Projeleri • Deprem ivme ölçümleri
• Mikrotremör ölçümleri
• Zemin büyütmesi ve haritalanması
• Yapıların depreme dayanıklılığının incelenmesi
• Nükleer santral ve barajlar için yer seçimi
• Mikro bölgelendirme ve risk analizi
• Zeminin spektral özellikleri
• Yer baskın titreşim periyodu
• Statik hesaplara esas olacak deprem parametreleri
• Yapı ömrü içinde beklenen en büyük deprem büyüklüğü ( M ) ivmesi ( a ) ve şiddeti ( I )
Deprem Projeleri Deprem Projeleri Deprem Projeleri
Deprem Projeleri Deprem Projeleri Deprem ProjeleriTepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli